Om lavenergi vinduet Varion4


Stop animationen ved at højreklikke og fravælge "Play"

Internorms high-endprodukt indenfor lavenergi vinduer er typen „Varion4“.

Varion4 er forsynet med 4-lagsglas i kombination med en udvendig koblet ramme. I mellemrummet er der plads til en isolerende persienne, som samtidig beskytter mod sollys, ophedning og indblik. Persiennen kan enten betjenes via snoretræk eller el. fjernbetjening

Varion4 opnår en Uw-værdi på 0,60 W/m²K ved almindelig Argongas imellem glassene og er tilmed højt lydisolerende. 

Modsat produktforsøg fra andre fabrikanter, hvor persiennen sad utilgængelig imellem glassene og ikke kunne indeholde isolerende gasarter, kan man i Varion4 komme til, hvis persiennen trænger til vedligeholdelse. 


Design

Designmæssigt minder Varion4 lidt om danske vinduer, da ramme og karm opnår en plan, lodret overflade på udvendig side. 

 • Mellemrummet mellem karmens træ- og aluminiumsdel er forsynet med termoskum, hvilket ikke suger vand, i modsætning til kork. 
 • 3 omløbende tætninger(uden afbrydelser) sørger for høj lufttæthed
 • Trædelen består af knastfrit, langsomtvoksende douglasgran eller lærketræ. 
 • At vinduestypen Varion4 er meget indbrudssikker siger nærmest sig selv.
><p>Tværsnit af lavenergi vindue

Tværsnit af lavenergi vindue

Tværsnit af lavenergi vindue

Tværsnit af lavenergi vindue

Tværsnit af lavenergi vindue

Tværsnit af lavenergi vindue


Kendetegnende for alle Internorm-produkter er, at alle glas i vinduer og døre er monteret ved hjælp af Fix-O-Round-teknologien. Glassene bliver hele vejen rundt limet fast til rammen i mellemrummet mellem glas og ramme. Fordelen ved denne teknologi er, at der opstår en fast omløbende forbindelse mellem glas og ramme. Rammerne forbliver formstabile og forbedrer tilmed vinduets varme- og lydisolering, samt øger indbrudssikkerheden væsentligt (hvilket jo desværre også er et aktuelt emne).

Vinduer og døre fra Internorm er CE-mærkede igennem Rosenheim-instituttet, hvilket betyder, at alle elementer har bestået testprøverne, som i det væsentlige går ud på løsning af følgende problemzoner:

 • Slagregn 
 • Lufttæthed 
 • Vindmodstand 
 • Lydisolering 
 • Varmeisolering 
 • Miljøvenlighed 
 • CE-mærkede varer må frit sælges i alle EU-lande.Kuldenedfald

Kuldenedfald er varm luft, som bliver nedkølet ved at passere en kold, lodret flade – f.eks. et vindue. Kold luft er tungere end varm luft, og derfor "falder luften ned", når den bliver afkølet. Det kan give en fornemmelse af, at der er fodkoldt, eller at det trækker i boligen.

Hvis der er placeret en radiator under vinduet, kan varmen fra den ophæve kuldenedfaldet. Men det er klart at foretrække, at kuldenedfaldet slet ikke er der - specielt fordi nybyggerier oftest er forsynet  med gulvvarme, hvor kuldenedfaldet ikke brydes.

Ved -10 grader udendørs og 20 grader indendørs skal den ene tætning, der typisk er monteret i danske vinduer, altså kunne kompensere en temperaturforskel på 30 grader.

Selvom danske vinduer teknisk set har en relativ god U-værdi, er kuldenedfaldet dog forprogrammeret ved de danske klimaforhold, pgr. af den dårlige ramme- og karmkonstruktion.

I et selvforsøg i 2010, efter montering af nyproducerede, danske træ/aluvinduer, ved ovenstående temperaturforhold, er temperaturen ved tætningerne på indvendig side omkring 9,5 grader, som dermed forårsager kolossal kuldenedfald. 


Lydisolerende lavenergi vinduer

Alle lavenergi vinduer fra Internorm har som standard en støjreduktion på 42-46 dB

En reduktion af lyden på bare 8-10 dB svarer til en halvering af støjen.

Til sammenligning: 
Ved tilvalg af lydglas (merpris på ca. 200 kr/kvm) ved dansk producerede vinduer, kan der kun opnås en støjreduktion på 36 dBPrisen er god på Varion lavenergi vinduer

Da Internorm som nævnt er Europas mest anvendte vinduesprodukt, kan fabrikken, pgr. af masseproduktionen, tilbyde vinduer og døre til en gunstigere pris end konkurrerende virksomheder med lignende højisolerede elementer.

I forhold til almindelige danske træ/alu-vinduer i god kvalitet har stikprøver vist, at Internorm-produkter kun har en merpris på 15-20%. Ved en almindelig dansk bolig er merprisen så mellem 12 og 16.000 kr. I forhold til varmeregningen med almindelige danske vinduer vil merprisen typisk være tjent hjem i løbet af max. 5 år. Derefter sparer man på varmeregningen langt ud i fremtiden. Komforten og trygheden kan man dog nyde straks efter monteringen.

Indehaver af Varion Lavenergi Vinduer, tømrermester Klaus Hanten, som har over 20 års erfaring i vinduesbranchen, har allerede i mange år gjort lavenergi vinduer til sin mærkesag: " Traditionelle udadgående danske vinduer kan ikke opfylde de strenge energikrav der vil komme i de kommende år. Det er ikke nok at angive gode u- og g-værdier, når vinduet samtidig forårsager kuldenedfald pgr. af manglende tæthed, og kuldebroer pgr. af dårlige ramme- og karmkonstruktioner."
Klaus Hanten, Tømrermester, Varion Lavenergi Vinduer
Tlf: 51 22 93 90